Що таке просторова дифузія?

Джастін Льюїс/Стоун/Getty Images

Просторова дифузія — це процес, за допомогою якого ідея або інновація передається між окремими особами та групами в просторі. Це дозволяє розповсюджувати концепції чи речі від центральної точки походження до інших місць, які можуть бути або не бути безпосередньо пов’язаними. Існує два основних типи просторової дифузії: дифузія переміщення та дифузія розширення.Дифузія переселення відбувається, коли люди мігрують з одного місця в інше, переносячи, таким чином, ідею або інновацію в нове місце. Хорошим прикладом є міграція європейців до Америки, що призвело до поширення багатьох аспектів європейської культури, за даними UC Santa Barbara.

З іншого боку, поширення експансії — це поширення ідеї чи інновації через фіксоване населення, яке не мігрує. Він підрозділяється на два основних підтипи: заразна дифузія та ієрархічна дифузія. Заразна дифузія відноситься до поширення ідеї або інновації від однієї особи до сусідів або інших суміжних осіб. Це нагадує поширення заразної хвороби. UC Santa Barbara наводить поширення метричної системи в усьому світі як яскравий приклад поширення зарази.

Нарешті, ієрархічна дифузія відбувається, коли ідея чи інновація переходять від однієї особи, групи чи місця до іншої, не впливаючи на проміжок між ними. Наприклад, культура може поширюватися від одного міського центру до іншого за допомогою комунікаційних технологій, а потім просочуватися в сільські райони між ними. За даними громадського коледжу округу Монтгомері, поширення моди є хорошим прикладом цього.