Яке значення світової літератури?

Peter Zelei/E+/Getty Images

Світова література – ​​це спосіб передачі та збереження важливих деталей культури, традицій та поглядів. Література складається з мови, а мова є формою спілкування.Акт письма також є актом спілкування. Мова не фіксується. Його значення змінюється залежно від того, як його інтерпретують представники відповідних культур, і це значення також змінюється з часом. Світова література — це спосіб зібрати ці ідеї таким чином, щоб відображати конкретну групу людей у ​​певний період історії.

Оскільки література відображає переважні політичні та філософські принципи часу, в який вона написана, світова література також є історичним відображенням еволюції світової культури. Це знімок регіону за певний час. Ці знання використовуються суспільствами не тільки для покращення діалогу один з одним, але й для розуміння боротьби та пріоритетів тих, хто відрізняється, і як ця боротьба впливає на інших.

Світову літературу іноді представляють як заяву про вимоги або як критику суспільства. У таких випадках автори намагаються закликати до змін, охоплюючи широку кількість людей і використовуючи мову, щоб переконати їх приєднатися до справи.